T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BAĞCILAR - Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Okulumuzu İzleme ve Değerlendirme anketi

 

Öğrencilerimizin eğitim gördükleri okullarına dair beklenti,görüş ve taleplerini tespit amaçlı okulumuzca anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Ulaşılabilirlik ve iletişim, dilek öneri ve şikayetler,güvenilirlik,güvenlik,eğitim ve öğretim,okulun fiziki ortamı,sosyal kültürel etkinlikler,değerlendirme ve ödül,rehberlik hizmetleri olmak üzere 9 bölüm ve 34 maddeden oluşan anket  toplam 100 kişiye uygulanmıştır. 

 

Anket sonuçlarına göre, öğrencilerin %66’sı öğretmenlerine her zaman güvendiklerini,%6’sı hiçbir zaman güvenmediklerini belirtmiştir. Yine öğrencilerin %91’i ihtiyaç duyduklarında öğretmenlerle rahatlıkla görüşebildiklerini belirtirken, okul yöneticileriyle rahatlıkla görüşebilirim ifadesini öğrencilerin %17’si “her zaman” ,%59’u “bazen” olarak derecelendirmiştir. Öğrencilerin %32’si “derslerin teknolojik araç gereçlerden yararlanılarak işlendiği” maddesini “her zaman”, %23’ü ise “bazen” olarak puanlamıştır. Öğrencilerin %70’i okulda yeterli miktarda sosyal ve kültürel faaliyet düzenlendiğini düşünmektedir.Bununla birlikte öğrencileri %23’ü kendilerinin sahip oldukları yeteneklerini geliştirmede okullarının imkan sağladığına her zaman katılırken, %33’ü bazen katılmaktadır.Yine öğrencilerin %70’i okulun temiz ve bakımlı olduğunu düşünmektedir.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 30.03.2018 - Güncelleme: 30.03.2018 12:58 - Görüntülenme: 130
  Beğen | 0  kişi beğendi