T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BAĞCILAR - Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

İletişim, Etkin Dinleme ve Beden Dili, Etkili ve Güzel Konuşma

Halkla İlişkiler ve Kurum Kültürü, İletişim,  Etkin Dinleme ve Beden Dili, Etkili ve Güzel Konuşma

14 Nisan Çarşamba günü "Halkla İlişkiler ve Kurum Kültürü, İletişim,  Etkin Dinleme ve Beden Dili, Etkili ve Güzel Konuşma" çalışması kapsamında okul rehber öğretmenimiz tarafından okul öğretmenlerine ve idarecilerine zoom üzerinden seminer düzenlemiştir.

Seminer iki oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir. İlk oturumda hem öğretmen ve yöneticilerin davranışlarından etkilenen hem de onları etkileyen kurum kültürünün unsurları ve sağlıklı okul ikliminin çalışma motivasyonuna etkilerinden bahsedilmiştir. Okul ortamında her bir öğretmenin ayrı bir birey olduğu ve bireysel farklılıkları kabul edilerek oluşturulan genel bir kurum ikliminin "uyum ve iş birliği" çerçevesindeki önemine değinilmiştir. Ayrıca öğretmen ve yöneticilerin kuruma aidiyetine etki etmesi dolayısıyla öğretmenlerden mevcut iklimi değerlendirmelerine dönük geri bildirim alınmıştır. Alınan geri bildirimler ışığında ileriki süreçlerde yeni çalışmalar yapılması planlanmıştır.

 

İkinci oturumda kurum içerisindeki iş birliği, dayanışma, aidiyet ve sevgi ikliminin oluşmasındaki en önemli faktörlerden olan etkin dinleme, beden dili ve güzel konuşma üzerinde durulmuştur. Etkin dinlemenin ögelerinden olan kabul dili, ben dili, göz teması kurma vb. unsurlardan bahsedilmiştir. Sözlü iletişimden daha önemli olan sözsüz iletişimin (jest, mimik, beden duruşu vb.) sosyal temaslardaki yerine değinilmiştir. Ayrıca kurum çalışanları dışında, öğrenci- öğretmen arasındaki sağlıklı iletişimin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini sağlama noktasındaki önemi üzerinde durulmuştur.

Verilen bilgiler ve konuşulan konular çerçevesinde genel bir değerlendirme yapılmış, öğretmenlerin toparlayıcı fikir ve tavsiyeleri alınmış; uygun çalışmalar planlamak üzere karar verilmiştir.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 07.06.2021 - Güncelleme: 07.06.2021 16:05 - Görüntülenme: 269
  Beğen | 0  kişi beğendi